Bağdat 19°C
Şam 14°C
Çarşamba 14 Nisan 2021
Yüksek federal mahkemede şeriat hukukçuları olması, Irak rejimini daha islamlaştırma veya erken seçimi engelleme girişimi midir? - الحل نت

Yüksek federal mahkemede şeriat hukukçuları olması, Irak rejimini daha islamlaştırma veya erken seçimi engelleme girişimi midir?


Meydana gelen yeni bir siyasi anlaşmazlıktan dolayı farklı siyasi güçler tarafından yüksek federal mahkemenin bazı kanun maddeleri onaylanmamaktadır.

Bu mahkemenin görevlerinden bir kaç tanesi, seçimler ile ilgili gelen şikayetleri ve federal hükümet ile merkez arasındaki ihtilafları değerlendirmek, mevzuat ve kanunların anayasaya uygunluğuna dair karar vermektir.

İslami yönelimli bazı taraflar yargı heyetinde şeriat hukukçuları bulundurmakta ısrar etmekle kendi siyasetini yürütmeye çalışmaktadır.

Iraklı hukukçulara göre bu adım yargı bağımsızlığını tehdit eden tehlikeli bir emsaldir.

Anlaşmazlığın kökeni:

Federal mahkemede şeriat hukukçuları olup olmayacağına dair bu siyasi anlaşmazlık aslında Irak Anayasasının 92-ikinci maddesinin içeriğinden kaynaklanıyor, bu maddeye göre federal mahkeme, hakimler, islami fıkıhı uzmanları, hukuk uzmanlarından oluşmaktadır. Onların sayı ve seçilme yöntemi meclis üyelerinin üçte ikisi tarıfından koyulan bir yasaya göre olmaktadır.

Pekçok hukukçunun görüşüne göre bu madde ile anayasa 92-birinci maddesinin arasında bir tutarsızlık görülmektedir.

92-birinci madde bunu söylüyor: Federal mahkeme mali ve idari bağımsızlığa sahip bir heyettir.

Yargıç ve eski bakan Wail Abdul-Latif AL-HAL NET’e şöyle konuştu:

Şeriat hukukçularına yargıç denilmez ve yargıç olarak tanımlanamazlar o yüzden mahkeme kararlarına müdahalede bulunamzlar, şeriat hukukçularına dair bu anlaşmazlık yapılacak seçimleri engelleme girişiminden başka birşey değildir.

Irak parlemantosu federal mahkeme kanunundan 18 maddeyi onayladı, kalan altı madde üzerinde siyasi bir mutabakat beklenecektir.

 Yargıyı devre dışı bırakma girişimleri

Kanun uzmanı Ahmat Al-Abbadi’ye göre yargı kararlarına din adamlarına karışma hakkı verilmesi bazı siyasi güçlerin mahkeme kararını kontrol etme yönünde bir çabasıdır.

Al-Abbadi konuşmaya şöyle devam etti: mahkemenin yargı heyetinde din adamları bulundurmak, hakimin kararını onların onaylamsına bağlı hale getirecek ki, bu din adamlarının kanuna dair hiçbir bilgiye sahip olmadıkları herkes tarafından bilinmektedir, bu da büyük bir siyasi felakettir. Bir Hukuki metnin şeriata veya kamu hakları ile ilgili olduğunu bilmek için sabit bir standart yoktur, bundan dolayı şeriat hukukçularının niteliksiz yargıç olarak mevcudiyti federal mahkemeye büyük bir zarar verecektir ve Irak yargısında mezhepsel bir yerleşikliği arttıracaktır.

Rejimi islamlaştırmak

Irak parlamentosunda Kürdistan Değişim Bloğu vekili olan Mesut Hayder AL-HAL NET için şöyle konuştu: Irak rejimini islamlaştırma girişimlerinden dolayı endişeliyiz, Arap dünyası düzeyinde görüşlerine saygı duyulan ama islami güçler tarafından sistamatik olarak hedefe alınan birçok deneyimli Iraklı yargıçlarımız vardır ve şeriat hukukçuların rolü kanunlar ile şeriat sabitları arasındaki uygunluğu değerlendirmekle sınırlı olmalı.

Bazı aktivistlere göre federal mahkemenin yargı heyetine şeriat hukukçuları dahil ettirmeye girişimi anlamsız bir hukuki emsaldir ve bazı siyasi güçler tarafından yargıya el koyma girişimidir.Yorumlar